La formació de sediments

La superfície de la Terra està sotmesa a l'acció dels agents geològics externs.

Aquests agents, mitjançant processos físics i químics, desgasten i trenquen els materials de l'escorça (erosió i meteorització), els transporten mecànicament per arrossegament o en dissolució (transport) i els dipositen (sedimentació) en altres indrets, que acostumen a ser depressions del terreny anomenades conques sedimentàries, com fons de valls, mars i oceans.

Els materials, que es dipositen formant capes horitzontals anomenades estrats, reben el nom de sediments.