Les roques químiques

Les roques químiques provenen de la precipitació de substàncies dissoltes en l'aigua. Segons els elements geoquímics i la manera de precipitar, es classifiquen en diversos tipus:

  • Calcàries, quan tenen carbonat de calci (CaCO3).
  • Silícies, quan tenen diòxid de silici (SiO2).
  • Ferruginoses, quan contenen ferro (Fe).
  • Evaporites, quan es formen en llacunes on hi ha una gran evaporació que provoca la precipitació de sals minerals.