Fins a l’època moderna no es va iniciar l’estudi dels minerals de manera científica. Gràcies a la seva homogeneïtat, se’n poden determinar amb certa facilitat algunes de les característiques, que són molt útils a l’hora d’identificar-los.