Classificació de les roques sedimentàries

Les roques sedimentàries es classifiquen, segons l'origen dels sediments, en diversos grups:

  • Les roques detrítiques: conglomerats, gresos i argiles
  • Les roques químiques: calcàries, silícies, ferruginoses i evaporites
  • Les roques orgàniques: calcàries, silícies, carbonoses i petrolíferes