Les roques detrítiques

Les roques detrítiques provenen del dipòsit mecànic de fragments més o menys petits d'altres roques. Segons la seva mida, es classifiquen en:

  • Conglomerats, quan els grans fan més de 2 mm de diàmetre.
  • Gresos, quan els grans fan entre 0,02 i 2 mm de diàmetre.
  • Argiles, quan els grans fan menys de 0,02 mm de diàmetre.