L'estructura externa de la Terra

A la superfície de la Terra s'hi poden distingir quatre capes diferents, algunes de les quals se solapen:

  • La litosfera és la capa sòlida formada per minerals i roques. És la capa que trepitgem.
  • La hidrosfera és el conjunt de les parts de la Terra cobertes d'aigua, tant en estat líquid com en estat sòlid (neu i gel).
  • L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra.
  • La biosfera, que se solapa amb les capes anteriors, és la zona de la Terra que habiten els éssers vius.