La formació de les roques magmàtiques

Les RO01roques magmàtiques o ígnies es formen per consolidació de magma, que són materials fosos a alta temperatura (més de 600 °C).

Les roques magmàtiques es classifiquen segons el seu origen i la seva estructura. Es distingeixen tres tipus de roques magmàtiques segons el seu origen, és a dir, el lloc on el magma s'ha refredat i solidificat:

  • Roques plutòniques o intrusives
  • Roques efusives, eruptives o volcàniques
  • Roques filonianes

I tres tipus segons la seva estructura:

  • Roques d'estructura granada o granular
  • Roques d'estructura porfídica
  • Roques d'estructura vítria

Notes

RO01

La paraula ígnia prové del mot llatí IGNIS, que significa "foc".