Senyala les 10 respostes correctes

  1. 1 Quina d'aquestes frases és correcta?

  2. 2 Què passa quan s'aplica una força d'aixafament sobre els materials mal·leables?

  3. 3 Com es classifiquen les roques sedimentàries segons el seu origen?

  4. 4 Quin tipus de roques són els conglomerats?

  5. 5 Quina d'aquestes frases és correcta?

  6. 6 Com es poden formar les roques metamòrfiques?

  7. 7 Com es formen les roques magmàtiques?

  8. 8 Quina d'aquestes frases és correcta?

  9. 9 Què és el cicle de les roques?

  10. 10 Com es poden classificar les propietats dels minerals?