Ajuda en Paracels en la seva recerca i prepara un inventari dels principals minerals i roques que es poden trobar a Catalunya...Més informació
Tancar

Una fita primordial

Ajuda en Paracels en la seva recerca i prepara un inventari dels principals minerals i roques que es poden trobar a Catalunya. Et pots centrar en els minerals i les roques de la teva comarca o regió.

Cal que elaboris una fitxa de cada mineral o roca amb una imatge, la seva descripció, el lloc on es troba principalment, per a què s'utilitza, etc. i, després, que les agrupis totes en una presentació, que pot ser un dossier en paper, una presentació per ordinador (ppt), un audiovisual...

Tancar

Pautes

 • És recomanable que treballeu en grup. Cada grup pot elaborar, per exemple, un total de 10 fitxes, que després podeu posar en comú amb la resta de la classe.
 • Abans de començar la feina és important fer una mica de recerca sobre la geologia de la zona que es vol treballar per a esbrinar quins minerals i roques s'hi troben. Podeu fer una llista entre tota la classe i, després, repartir-vos per grups els minerals i les roques d'interès.
 • Podeu consultar llibres o webs.
 • Cada grup ha de buscar documentació dels principals minerals i roques que decidiu treballar (fotografies, filmacions, mostres reals, descripcions tècniques, exemples d'utilització...).
 • Per a preparar les fitxes de cada exemplar, podeu descarregar la fitxa model que trobareu en el fitxer i completar-la directament.
 • Finalment, feu una posada en comú de tot el material preparat i decidiu quin tipus de presentació voleu fer i com la voleu fer (individual o col·lectiva).
  • Per exemple, podeu preparar un dossier amb totes les fitxes o una presentació en PowerPoint, però si teniu mostres també podeu organitzar una petita exposició al centre i filmar-la. També podeu preparar un pòster, un fitxer o una base de dades per a fer consultes alfabètiques, etc..
  • Podeu preparar la presentació entre tota la classe, per grups o individualment. És important que compartiu les vostres dades, perquè així el resultat final serà més ric.
Tancar

Fitxers

 • Minerals i roques dels Països Catalans.
  Laura de Palacios, Editorial Pòrtic.
  2003, Barcelona
  ISBN: 9788473068758
 • Les roques i minerals del Bages.
  Web El medi natural del Bages de la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural.
 • Guía de minerales y rocas.
  Web d'imatges de roques i minerals , disponibles en molts centres de secundària, amb diferents classificacions.
 • Fotografies de la col·lecció de minerals del Museu d'Arenys de Mar.
  Web del Museu d'Arenys de Mar amb fotografies de les diferents col·leccions.
 • Fitxa model
  Model que podeu completar amb les diferents característiques dels minerals i roques que treballeu.