Diferents tipus de propietats

Els minerals presenten diverses propietats i característiques que s'utilitzen per identificar-los i classificar-los.

Els diferents tipus de propietats dels minerals són:

  • Propietats químiques: solubilitat i capacitat de reaccionar amb l'àcid clorhídric
  • Propietats òptiques: color, color de la ratlla, transparència i brillantor
  • Propietats mecàniques: duresa, tenacitat i exfoliació
  • Altres propietats: conductivitat elèctrica, magnetisme i pes específic