Mira't el vídeo 1 si tot just comences a treballar amb ciències naturals (bioigeo.eso i físiquím.eso). Si ja has fet tot un bloc d'unitats i, per tant, ja ens coneixes, mira't el vídeo 2.