Les condicions canvien

Els minerals i les roques es formen sempre en unes determinades condicions fisicoquímiques. Aquestes condicions, però, canvien constantment, a causa de factors externs, com el Sol i els agents geològics externs, i de les fonts d'energia internes, com la calor que prové de l'interior de la Terra.

Això fa que els minerals i les roques experimentin un procés constant de transformació i passin d'un tipus de roca a un altre.