LA TERRA és un planeta dinàmic estructurat externament en 4 capes biosfera litosfera formada per minerals que són substàncies químiques naturals inorgàniques homogenis tenen una composició i una estructura propietats – químiques – òptiques – mecàniques – altres es classifiquen composició química - minerals natius – minerals compostos utilitat – agrícola – ornamental – industrial – altres roques que són agregats de minerals es classifiquen segons l'origen en sedimentàries segons l'origen dels sediments – detrítiques – químiques – orgàniques magmàtiques segons el lloc on es consolida el magma - plutòniques o intrusives - efusives o volcàniques – filonianes metamòrfiques segons provinguin de metamorfisme - de contacte – regional cicle de les roques s'utilitzen com a ornamentació material de construcció combustible