Propietat distributiva de la multiplicació

Per multiplicar una suma o una resta per un nombre, és suficient multiplicar cada terme de la suma o la resta pel nombre i sumar o restar després els resultats.

a · (b + c) = a · b + a · c a · (b    c) = a · b    a · c

Exemple: (2)·[(+3)+(5)] = 2·(+3)+(2)·(5)=6 +  (+10) =  6 + 10 = 4

Per comprovar que l'aplicació de la propietat distributiva és correcta, només cal que fem aquestes operacions: (2) · [(+3) + (5)] = · (2) = 4

F=G