Ajuda a la Tura i en Maurici en tots els passos que et demanen per poder construir la cabana de fusta.Més informació
Tancar

Una mena de "première"

Ajuda a la Tura i en Maurici en tots els passos que et demanen per poder construir una cabana de fusta. Calcula el cost dels materials, les eines i la mà d'obra necessàries per construir una cabana de fusta per guardar eines i altres materials de l'escola.

Tancar

Pautes

  1. Per tenir una idea de com serà la nostra cabana de fusta, pots veure'n diversos exemples en els enllaços a les diferents pàgines web que podràs trobar en l'apartat fitxers.
  2. Per a fer una cabana d'1 m2 de superfície, necessitaràs 8 taulons de 12-15 euros/m2 (de gruix variable) per a cada una de les quatre parets (en total 32 taulons) i 10 taulons de 100 x 16 cm per a la teulada. També necessitaràs bastidors per a definir la forma quadrada de la cabana i per a determinar les diferents obertures (portes i finestres).
  3. També hauràs de pressupostar els materials i les eines següents: cola per a enganxar la fusta, claus, martell, una serra elèctrica, un nivell, tornavís elèctric, serrabiaixos, serjants, falques de fusta, vidres, un pom per a la porta (les finestres poden ser fixes), vernís o pintura per a exterior i un llum solar (opcional). Les definicions dels diferents tipus d'eines i materials estan en un pdf que pots trobar en l'apartat fitxers.
    Si vols decorar la cabana per dins, també hauràs de tenir en compte el material necessari: un armari, prestatgeries, penja-robes..., que poden ser de fusta o de plàstic.
  4. Si no et veus capaç de construir les peces de la cabana a l'aula de tecnologia, pressuposta també la mà d'obra. Un treballador qualificat pot construir aquesta cabana en tres dies. El preu pot oscil·lar entre 12-15 euros/hora.
  5. Un altre punt que cal tenir en compte és el lloc on construiràs la cabana dins de l'escola. Segons l'espai del qual disposis, les mides podran variar.
Tancar

Fitxers