Senyala les 10 respostes correctes

  1. 1 Quina d'aquestes afirmacions és certa?

  2. 2 Quina d'aquestes operacions està ben resolta?

  3. 3 Per a que serveixen els parèntesis en una expressió matemàtica?

  4. 4 Quina és l'expressió matemàtica corresponent a la frase "Les edats de dos germans, 17 i 29 anys, sumades i multiplicades per 25 i dividides després per 5"?

  5. 5 Quina d'aquestes afirmacions és certa?

  6. 6 Quina d'aquestes afirmacions és certa?

  7. 7 Quina situació correspon a un nombre negatiu?

  8. 8 Què permet afirmar la regla dels signes per a la multiplicació de nombres enters?

  9. 9 Quin és el resultat correcte d'aquesta expressió? Expressió: 23 · [5 + (2)4]

  10. 10 Quins són els resultats correctes d'aquestes tres operacions? (5 + 8) · 3 5 + 8 · 3 5 + 8 · (3)

F=G