Potenciació de nombres naturals

La potència d'un nombre natural és una expressió que té com a valor numèric un producte de factors iguals.
Si a i n són nombres naturals, diem que:

a·a·a·a·a·a... n vegades=an

El factor que es repeteix (a) rep el nom de base i el nombre de vegades que es repeteix (n), rep el nom d'exponent.

an és una potència de base a i d'exponent n.

34 = 3 · 3 · 3 · 3 = 81 → (81 és el valor de la potència).PU01

Notes

PU01

Com es llegeixen les potències?

F=G