Definició de divisibilitat

Un nombre és divisible per un altre, si aquest el conté un nombre exacte de vegades. El nombre 16 conté vuit vegades el nombre 2. PU01

Exemple: 2 · 8 = 16 ;
Podem dir que:

16 és múltiple de 2
16 és divisible per 2
2 és divisor de 16

Els conceptes múltiple, divisor i divisible són equivalents, ja que els seus continguts expressen una mateixa realitat numèrica.

Notes

PU01

No oblidis que quan el residu d'una divisió és igual a zero es tracta d'una divisió exacta.

F=G