Els nombres 1, 3, 6, 10... s'anomenen nombres triangulars per la seva possibilitat de construir triangles equilàters amb el total de les seves unitats.

Com pots observar a la imatge el primer no és veritablement un triangle; té una unitat: 1, el segon té dues unitats més, les dues de sota; per tant: 1 + 2 = 3, el tercer té tres unitats més; per tant: 3 + 3 = 6 i el quart té quatre unitats més; per tant: 6 + 4 = 10.

Hi ha una fórmula que permet calcular el nombre triangular que ocupa la posició n: n ( n + 1 )2

Ara que ja saps què són els nombres triangulars, podries dir si aquests nombres triangulars: 15, 21, 28, 36 i 45 són els següents?

Sabries dir quin és el catorzè nombre triangular?

F=G