Sistema de numeració decimal

El nostre sistema de numeració s'anomena decimal perquè utilitza deu xifres: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} i perquè a partir de cada deu unitats d'un ordre es forma una altra unitat d'ordre superior:

Ordre
10 unitats1 desena
10 desenes1 centena
10 centenes1 unitat de miler
10 unitats de miler1 desena de miler

En aquest sistema de numeració les xifres d'un nombre tenen un determinat valor que està en funció del lloc que ocupa en el nombre, segons l'ordre que li corres­pon: unitats, desenes, centenes, unitats de miler...

Tota xifra col·locada a l'esquerra d'una altra representa un valor deu vegades més gran.

F=G