Múltiple i divisor, conceptes inversos

Un nombre a és múltiple d'un altre nombre b, si existeix un altre nombre c que compleix la igualtat a = b · c .

Un nombre b és divisor d'un altre nombre a, si a és múltiple de b; per tant: a = b · c .
Exemple: 21 = 3 · 7 → 21 és múltiple de 7 i de 3.
 7 i 3 són divisors de 21.

En resum, si es verifica que a = b · c podem dir que:

  • a és múltiple de b i de c
  • b i c són divisors de a
  • a és divisible per b i c
  • b i c divideixen a

Per aconseguir diferents múltiples d'un nombre, només cal PU01multiplicar-lo per qualsevol nombre de la sèrie natural.

Si hi ha infinits nombres naturals, la sèrie numèrica formada pels múltiples d'un nombre també és il·limitada.

Notes

PU01

M (2) = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ...}M (3) = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ...}

F=G