Consideracions sobre la multiplicació i la divisió

Els nombres enters es multipliquen i divideixen com els nombres naturals, però el signe del resultat depèn del signe dels nombres que intervenen en l'operació.

  • Multiplicar o dividir dos nombres enters del mateix signe té com a resultat un enter positiu.
  • Multiplicar o dividir dos nombres enters de signe diferent té com a resultat un enter negatiu.

En el cas que un quocient no expressi un enter, reduïm a un sol signe i deixem el quocient indicat: 35 = 35 

F=G