Classificació i exemples III

 • Minerals de zinc (Zn): blenda
  S'utilitza com a protecció del ferro i per recobriments, en medicina, en electrònica i en la fabricació de semiconductors i fotoconductors.
 • Minerals d'alumini (Al): aluminita, andalusita, corindó
  L'alumini s'obté principlament de la bauxita, una roca sedimentària que conté minerals d'alumini.
  S'utilitza en la fabricació de carrosseries, marcs de finestres i estris de cuina.
 • Minerals de plom (Pb): galena
  S'utilitza en els pigments per a pintures, per construir canonades, com a protecció contra radiacions i per a aliatges metàl·lics.
 • Minerals d'estany (Sn): cassiterita
  S'utilitza com a protecció del ferro i per fer soldadures.