Classificació i exemples II

 • Minerals de mercuri (Hg): cinabri
  S'utilitza per construir termòmetres i baròmetres, làmpades de descàrrega i rectificadors elèctrics.
 • Minerals de sofre (S): pirita i sofre natiu
  S'utilitza per produir àcid sulfúric, pesticides i en la fabricació d'explosius.
 • Minerals de ferro (Fe): magnetita, siderita, limonita i oligist
  S'utilització com a material de construcció i per fabricar maquinària.
 • Minerals de coure (Cu): calcopirita, malaquita, atzurita i coure natiu
  S'utilitza com a conductor elèctric, per construir canonades i calderes i en la fabricació de monedes.