La utilització dels minerals

Les propietats del minerals fan que puguin ser aplicats i utilitzats en àmbits molt diversos:

  • En l'agricultura, com a fertilitzants i fungicides.
  • En joieria (els minerals preciosos).
  • En la indústria metal·lúrgica i siderúrgica.
  • En la construcció d'objectes que han de resistir elevades temperatures (minerals refractaris).
  • En medicina o per a la producció d'energia nuclear (minerals radioactius).

La manera d'extreure els minerals depèn del tipus de jaciment.