Metamorfisme de contacte

Les roques originades per metamorfisme de contacte són formades per un augment de temperatura, provocat generalment per l'ascensió de magma, sense que variï la pressió a la qual estan sotmeses les roques. El metamorfisme de contacte és de poca extensió.

Alguns exemples són les quarsites, que procedeixen del metamorfisme de gresos; els marbres, que provenen del metamorfisme de roques calcàries, i les cornianes, que procedeixen del metamorfisme de roques argiloses.