Comparació i ordenació de nombres enters

Els criteris per ordenar nombres enters, a > b, són:

  • Tot nombre enter positiu és més gran que qualsevol enter negatiu. Exemple: + 8  > 15
  • De dos nombres enters positius és més gran el que té un valor absolut més gran. Exemple: + 9 > + 6
  • De dos nombres enters negatius és més gran el que té un valor absolut més petit. Exemple: - 1 > - 4

Un recurs per determinar si un nombre és més gran que un altre és prendre com a referència la representació dels nombres enters sobre la recta numèrica.PU01

Escriure a > b (a més gran que b) és el mateix que escriure b < a (b més petit que a).

Notes

PU01

Si cap a la dreta el signe és positiu, un nombre serà més gran com més a la dreta estigui. Un nombre negatiu és més gran com més a prop està del zero.

Per contra, si cap a l'esquerra el signe és negatiu, un nombre serà més petit com més a l'esquerra estigui.

F=G