Les operacions combinades

Davant d'una sèrie d'operacions combinades, cal seguir unes pautes a l'hora de calcular el seu valor numèric. Aquest conjunt de normes reben el nom de prioritat o jerarquia d'operacions.

En cas que en una expressió numèrica hi hagi parèntesis, primer de tot es resolen les operacions que contenen.

La prioritat d'operacions ve determinada per l'ordre següent:

  • Primer, es calculen els valors de les potències.
  • Després, s'efectuen les multiplicacions i divisions.
  • Finalment, es fan les sumes i les restes.PU01

Quan hi ha divisions i multiplicacions seguides i sense parèntesis, cal començar sempre per l'esquerra:

24 : 4 · 3 = 6 · 3 = 18

Notes

PU01

F=G