Expressió polinòmica d'un nombre

Qualsevol nombre es pot descompondre i expressar com la suma total de les unitats que corresponen a cada ordre: unitats, desenes, centenes.

El nombre d'unitats de cada ordre no pot ser superior a 9.

Aquesta forma d'expressar un nombre rep el nom de descomposició polinòmica d'un nombre.

Així, la suma · 1.000 + 9 · 100 + 5 · 10 + 2 és l'expressió polinòmica del nombre 3.952.

F=G