Propietats dels múltiples i divisors

Les propietats dels múltiples i divisors d'un nombre són les següents:

  • Tots els nombres són múltiples de si mateixos i de la unitat. Efectivament a = a · 1.
  • Tot nombre és divisor de si mateix, ja que la divisió de qualsevol nombre per si mateix és exacta i té com a resultat 1.
  • L'1 és un divisor de tots els nombres; la divisió de qualsevol nombre per la unitat és exacta i té com a resultat el mateix nombre.PU01

Notes

PU01 5·1=5 5 és múltiple de 5 i de 1 5 és divisor de 5 → 5 : 5 = 1 1 és divisor de 5 → 5 : 1 = 5

En els dos casos el residu és zero.

F=G