El moviment de translació

El moviment de translació és el moviment que fa la Terra quan gira al voltant del Sol. L'òrbita que descriu la Terra al voltant del Sol no té forma de circumferència, sinó d'el·lipse.

El temps que tarda la Terra a fer una volta completa al voltant del Sol és d'uns 365 dies. Aquest moviment ha servit per a establir una altra mesura de temps: l'PU01any.

Notes

PU01

La durada d'un any astronòmic és de 365 dies i gairebé 6 hores. Si anem sumant aquestes hores, cada 4 anys tindrem un dia de més: són els anys de traspàs o bixestos, que tenen 366 dies. Aquest dia de més s'afegeix al mes de febrer, que els anys de traspàs té 29 dies en lloc dels 28 habituals.