Diferents tipus de mapes

Els primers mapes s'utilitzaven sobretot per a la navegació, però actualment se'n fan amb finalitats molt diverses. Fonamentalment, distingim:

  • Els mapes topogràfics: representen de forma detallada el terreny i les seves formes de relleu.
  • Els mapes temàtics: poden representar tota mena d'informació que estigui relacionada amb un territori i, per tant, n'hi ha una gran varietat (polítics, històrics, carreteres, turístics, meteorològics, lingüístics, econòmics...).