Les estacions

L'eix de rotació de la Terra està inclinat respecte al pla de la seva òrbita. Aquesta inclinació, fixa al llarg de tot el recorregut, és la causa de la successió de les estacions de l'any.

Les diferències entre estacions es deuen a la variació en la intensitat amb què arriben els rajos solars, segons la posició de la Terra respecte al Sol al llarg de la seva òrbita. Segons aquesta posició, i a causa de la inclinació de l'eix de la Terra, els rajos solars arriben més o menys verticalment sobre la superfície del planeta, i això fa que escalfin i il·luminin més o menys.

Els canvis d'estació estan marcats per unes posicions determinades de la Terra respecte al Sol: els solsticis i els equinoccis.