Senyala les 10 respostes correctes

  1. 1 Què és una galàxia?

  2. 2 Què és l'equador?

  3. 3 Quins moviments té la Terra?

  4. 4 Què provoca el moviment de rotació de la Terra?

  5. 5 A què és deguda la successió de les estacions?

  6. 6 Quan es produeixen els solsticis?

  7. 7 De quina capa de la terra prové la lava que expulsen els volcans?

  8. 8 Si en un mapa d'escala 1:10.000.000 la separació entre Barcelona i París és de 9 cm, quina serà la distància real?

  9. 9 Què són els paral·lels terrestres?

  10. 10 Per a què serveixen les projeccions cartogràfiques?