la notícia

L'ESCALA D'UN MAPA permet calcular les distàncies reals entre punts o zones representats en un mapa. Un mapa és la representació en petit, però de forma proporcional, d'un territori, i l'escala informa de la relació de mides entre el mapa i el territori real que el mapa representa, és a dir, de la proporció que hi ha entre el mapa i la realitat.

Per a conèixer una distància real a partir de la distància que hi ha representada en un mapa, hem de mesurar la distància en el mapa i multiplicar-la per la proporció que indica l'escala.