Geografia

La geografia estudia la Terra, tant des del punt de vista del medi físic com de les persones que hi viuen, i la relació entre els éssers humans i el medi.

En aquestes unitats coneixeràs les principals característiques físiques de la Terra, amb la diversitat de paisatges que conformen, i la manera com les pot modificar la presència humana.

 1. La Terra és un planeta que forma part del sistema solar.
  En aquesta unitat coneixeràs com és la Terra, els moviments que fa i com la representem.

 2. Els paisatges de la Terra són molt diversos.

  En aquesta unitat podràs conèixer diversos elements que configuren els paisatges: el relleu, l'aigua, el clima i la vegetació.

 3. Al nostre planeta hi ha grans masses de terra emergida situades entre les aigües dels oceans: els continents.
  En aquesta unitat coneixeràs com és cada un d’aquests continents.

 4. Els éssers humans vivim en un medi ambient, que modifiquem constantment amb les nostres actuacions.

  En aquesta unitat coneixeràs com l'acció humana transforma el nostre entorn.

Història

La història ens permet saber com han evolucionat les societats al llarg del temps, i això ens pot servir per explicar-nos el present.

En aquestes unitats coneixeràs diferents aspectes de l'estudi de la història i una part de la història de la humanitat: des dels orígens dels éssers humans fins a les primeres civilitzacions urbanes.

 1. En aquesta unitat descobriràs què és la història. A més, coneixeràs com vivien i com van evolucionar els primers humans que van habitar la Terra.

 2. Les civilitzacions fluvials que van créixer a Mesopotàmia i Egipte van donar lloc a les primeres civilitzacions urbanes.
  En aquesta unitat coneixeràs la seva vida i la seva cultura.

 3. La Grècia clàssica ha estat fonament de la cultura europea durant molts segles.

  En aquesta unitat coneixeràs els aspectes bàsics de la civilització grega.

 4. Els romans van crear un poderós imperi, que va dominar la regió mediterrània durant segles.
  En aquesta unitat coneixeràs les característiques de la civilització romana.