Tipus de projeccions

Les projeccions cartogràfiques serveixen per a representar la superfície de la Terra, que és esfèrica, sobre una superfície plana, i permeten obtenir mapes.

Hi ha diferents tipus projeccions, però les més comunes són: