Prepara un viatge a mida per l'espai per a aquest milionari tan excèntric.Més informació
Tancar

M'ho puc permetre!

Aquest milionari no vol un viatge per l'espai qualsevol. Pren nota:

 1. Es vol enlairar en un coet el 21 de març, a les 12 del migdia, des de les coordenades geogràfiques 38º 58' N i 0º 11' W.
 2. Des de l'espai, vol comprovar en quina posició es troba la Terra dins la trajectòria de translació.
 3. Vol aterrar, al cap de 6 hores, en un lloc de la Terra on en aquell moment sigui la mateixa hora que quan s'ha enlairat: les 12 del migdia.

Fes un informe final que reculli tota la informació que necessita:

 1. Un document amb les dades d'enlairament i aterratge del coet.
 2. Un mapa amb els punts d'enlairament i aterratge del coet.
 3. Un dibuix amb la Terra en la trajectòria de translació el 21 de març.

Per a acotar més la teva feina, parteix de les indicacions que trobaràs en l'apartat "Pautes" i dels documents complementaris que trobaràs en l'apartat "Fitxers".

Tancar

Pautes

Segueix els passos següents:

Per a elaborar el mapa:

 1. Repassa què són les coordenades geogràfiques. Busca en un atles a quina localitat corresponen les coordenades proposades pel milionari (38º 58' N i 0º 11' W). Aquest serà el punt d'enlairament.
  Les coordenades geogràfiques
 2. Repassa què són els fusos horaris i observa atentament el mapa en què estan indicats. Et permetrà saber en quina franja horària —i, per tant, també geogràfica— vol situar el punt d'aterratge el milionari. Recorda que ha sortit a les 12 del migdia, que el viatge per l'espai dura 6 hores i que vol aterrar en un punt del planeta on també siguin les 12 del migdia. Tingues en compte que, en tot aquest temps, la Terra no ha deixat de moure's sobre si mateixa (moviment de rotació).
  Els fusos horaris
  El moviment de rotació
 3. Quan tinguis el punt d'enlairament i la franja d'aterratge localitzats, decideix quin tipus de mapa (físic, polític), quin tipus de projecció cartogràfica (zenital, cilíndrica, cònica) i quina escala (mapa d'Europa, mapa del món) et convenen més i dibuixa en el mapa els dos punts.

Per a fer el dibuix:

 1. Repassa en què consisteix el moviment de translació de la Terra i quins són els elements que hi intervenen.
  El moviment de translació
 2. Recorda també què són els equinoccis i què té a veure aquest fenomen amb el dia 21 de març.
  Els equinoccis
 3. Fes un esbós de la Terra i del Sol els dies 21 de març.

Per a fer l'informe final, descarrega't el PDF “Un viatge a l'espai” que trobaràs a l'apartat “Fitxers”:

 1. Imprimeix-te el document "Viatge a l'espai: les dades" que trobaràs en l'apartat "Fitxers" i completa'l.
 2. Imprimeix-te el document "Viatge a l'espai: el mapa", que trobaràs en l'apartat "Fitxers", enganxa-hi el mapa en què has marcat el punts d'enlairament i d'aterratge i contesta les preguntes.
 3. Imprimeix-te el document "Viatge a l'espai: el dibuix" que trobaràs en l'apartat "Fitxers". Passa-hi a net l'esbós la Terra en la seva trajectòria de translació el dia 21 de març i contesta. Intenta que el teu dibuix sigui el més entenedor possible: pensa que no són apunts, sinó que és l'encàrrec d'un client.
Tancar

Fitxers