La longitud i la latitud

La longitud és la distància que hi ha des d'un punt qualsevol de l'esfera terrestre fins al meridià 0º o de Greenwich. Aquesta distància no és en línia recta, sinó angular, perquè s'estableix sobre una esfera, per això es mesura en graus, minuts i segons. La longitud pot ser est (E) o oest (W), segons la situació respecte al meridià 0º.

La latitud és la distància que hi ha des d'un punt qualsevol de l'esfera terrestre fins a l'equador o paral·lel 0º. També es mesura en graus, minuts i segons. La latitud pot ser nord (N) o sud (S), segons la situació respecte a l'equador.