Els fusos horaris

A causa del moviment de rotació de la Terra, cada punt de la seva superfície té una posició diferent respecte al Sol. A l'est es fa de dia abans que a l'oest: a Palma de Mallorca, per exemple, es fa de dia abans que a Lleida i, per tant, també es fa de nit abans.

Segons això, a cada punt de la superfície de la Terra hi hauria una hora diferent, cosa que impediria establir els horaris (de mitjans de transport, programes de televisió, etc.). Per a solucionar-ho es va dividir la Terra en 24 franges o fusos horaris.