Mirar és més que veure-hi

Veure és la capacitat física de formar una imatge a la retina a partir de la llum que reflecteixen els objectes.

Mirar és veure amb atenció i interès. Però no totes les persones percebem, interpretem, de la mateixa manera el que mirem.

Davant un mateix estímul visual, no totes les persones interpreten, entenen, el mateix. Què vol dir percebre?