Senyala les 12 respostes correctes

 1. 1 Quin nom rep la suma de la informació que ens donen els sentits més la cultura?

 2. 2 Quina d'aquestes expressions no és correcta?

 3. 3 Quina d'aquestes espressions no és correcta?

 4. 4 A què fa referència el concepte “mirada fèrtil”?

 5. 5 Què és la “Font” de Marcel Duchamp?

 6. 6 Què pretenien els pintors impressionistes?

 7. 7 Per què fugien els indis americans en veure els espanyols muntats a cavall?

 8. 8 Per què fugien espantades les persones durant les primeres projeccions de cinema?

 9. 9 Què són les il·lusions òptiques?

 10. 10 Què són les imatges ambigües?

 11. 11 Què són les figures impossibles?

 12. 12 Què veiem en l'anomenada copa de Rubin?