1. La cultura i els sentits influeixen en la manera de veure el que ens envolta. Fins i tot poden fer que veiem les coses diferents de com són en realitat.

  2. La composició és la manera com ordenem els elements que intervenen en un missatge visual. Els elements bàsics de la composició són formes, colors i textures.

  3. En aquesta unitat coneixeràs quines són les funcions que poden tenir els missatges visuals i plàstics i descobriràs els aspectes propis del llenguatge de la imatge fixa i de la imatge en moviment.

  4. La publicitat és una de les especialitats més característiques del llenguatge visual en la societat actual i que millor permeten conèixer-ne el funcionament.

  5. La geometria plana estudia les propietats de superfícies i figures planes. En aquesta unitat aprendràs a construir formes geomètriques elementals.

  6. En aquesta unitat t’iniciaràs en la representació de l’espai mitjançant l’aplicació elemental dels diferents sistemes de representació.