Elabora, a petició del propietari de l'agència Giramondo, un estudi geogràfic i històric de la teva comarca.Més informació
Tancar

Un darrer encàrrec

Elabora un estudi geogràfic i històric de la teva comarca (clima, relleu, hidrografia, assentaments prehistòrics, enclavaments grecs, restes ibèriques i romanes, etc.) aplicant el que has anat aprenent durant el curs.

L'estudi hauria de servir per a elaborar un petit documental, que es pot materialitzar en una filmació, una presentació en diapositives o en PowerPoint, un article, etc., depenent de la tecnologia de què es disposi.

Per a acotar més la teva feina, parteix de les indicacions que trobaràs en l'apartat "Pautes" i del material complementari que trobaràs en l'apartat "Fitxers".

Tancar

Pautes

Segueix els passos següents:

  1. Descarrega’t el PDF que trobaràs en l'apartat "Fitxers" anomenat "Geografia i història de la meva comarca" i fixa’t en les dades que necessites per a elaborar un estudi geogràfic i històric de la teva comarca, el més exhaustiu possible.
  2. Repassa tota aquesta informació, que ja has après al llarg del curs i que trobaràs en les sessions corresponents.
  3. Reuneix la informació necessària per a completar l’estudi. Pensa que has de recopilar aquelles dades de la teva comarca que siguin significatives a partir del guió que et proposem en el PDF. Per a dur a terme la investigació i la recollida de dades, pots consultar el document "Guia d’investigació".
  4. Completa el PDF "Geografia i història de la meva comarca" amb les dades que has trobat.
Tancar

Fitxers

  • M'ho puc permetre!