• Pautes
En aquest darrer repte us proposem que feu un treball de síntesi de tots els passos necessaris per a construir una cabana de fusta.Més informació
Tancar

En un tres i no res

En aquest darrer repte us proposem que feu un treball de síntesi de tots els passos necessaris per a construir una cabana de fusta.
Caldrà, doncs, que valoreu els passos imprescindibles dels que no ho són tant i que amplieu el treball amb imatges i dibuixos vostres o que pugueu trobar a internet.

Tancar

Pautes

 1. Al llarg del repte us han proposat els reptes parcials següents:
  • Calcular el pressupost de la cabana.
  • Repartir els costos en les diferents partides.
  • Calcular les mesures i el pes del material utilitzat i pronosticar el temps d'execució.
  • Realitzar diferents croquis de la cabana per a facilitar la feina d'execució.
  • Classificar els diferents elements de la cabana segons formes geomètriques conegudes.
  • Calcular superfícies per a estimar quantitats necessàries de pintura, vernís... i calcular perímetres per a construir peces de la cabana.
  • Situar la cabana en coordenades dins del plànol de l'escola.
  • Elaborar una enquesta d'opinió sobre la utilitat, la decoració... de la cabana.
  • Utilitzar un diagrama d'arbre per a establir combinacions d'aspectes consultats en l'enquesta.
 2. Repasseu el treball que heu fet per a cadascun dels reptes parcials i destrieu-ne els passos imprescindibles.
 3. Redacteu una memòria en què s'expliquin tots els passos de construcció de la cabana i afegiu-hi dibuixos o imatges per a completar el treball.
 • Una mena de "première"