Ajuda a la Tura i en Maurici en tots els passos que et demanen per poder construir la cabana de fusta.
  • Una mena de "première"