Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és una citació

Quan s'elabora un treball, es consulten tota una sèrie de documents, en molts diversos formats, dels quals s'extreu informació.

Si la informació prové de llibres, la referenciarem com a bibliografia, si prové de webs, blocs o portals d'internet, com a bibliografia web. També pot provenir d'altres fonts.

Citar

Com es fan les citacions

 1. La citacions ha d'anar al final del treball, després dels annexos, i en diferents apartats segons que siguin bibliografia, bibliografia web, citacions d'imatges, etc.

   
 2. Cal fer la llista per ordre alfabètic del primer element de la referència, generalment el cognom de l'autor (o el títol de l'obra, que s'ha d'escriure en cursiva). A continuació, s'hi ha de fer constar el lloc de publicació, l'editorial i l'any:

  Benet i Jornet, J. M., Berenàveu a les fosques. Barcelona: Edicions 62, 1972.

   
 3. Si l'obra té dos o més autors, s'han d'anotar les dades de cada un separades per punt i coma:

  Puig i Alsina, R.; Fransoi i Coma, A.; Noguera i Sils, P.

   
 4. Cal situar una referència bibliogràfica d'un únic autor abans que una altra amb més d'un autor que comenci pel mateix:

  Molas, J.
  Molas, J.; Castellet, J. M.

   
 5. Si l'obra té més de tres autors, s'ha d'anotar el primer seguit de l'abreviatura et al. entre parèntesis:

  Vinyals, L. (et al.)

   
 6. Quan s'ha de fer referència a publicacions en sèrie (diaris, revistes...), cal adoptar la forma següent:

  Casacuberta, M. “Soles a la ciutat. D'Aloma a Mirall trencat”. L'Avenç (2005), núm. 301, pàgina 38.

   
 7. En el cas d'enregistraments audiovisuals, s'ha de seguir el mateix model i afegir-hi el tipus de suport entre claudàtors:

  Joanot Martorell, cavaller i escriptor [enregistrament en vídeo] (1991). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Acció Cultural del País Valencià. Ajuntament de Gandia.

   
 8. Si s'han de referenciar programes de ràdio i televisió, cal fer-hi constar la data d'emissió:

  El Cafè de la República. Catalunya Ràdio. 24 d'abril de 2008.

   
 9. Per a referenciar pàgines web i documents en línia cal fer constar les dades següents:

  Diccionari.cat (Gran diccionari de la llengua catalana) (1998; última actualització: 2011) [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. http://www.diccionari.cat/ [Consulta: 1 de setembre del 2011]

   

Com es fan les citacions a dins del text

 1. Per a fer una citació a dins del text, el més habitual és escriure el cognom de l'autor i l'any de l'edició de l'obra:

  (Molas, 2001)

   
 2. Si es fan servir paraules textuals d'un autor, cal assenyalar-les entre cometes:

  Tal com diu Margarida Casacuberta, “Les protagonistes de les novel·les de Mercè Rodoreda deambulen com ànimes en pena pels carrers de la ciutat [...].”