Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és una exposició oral

Una exposició oral és l'explicació davant d'un públic d'un treball que has fet (probablement escrit) després d'haver recopilat informació, ja sigui de manera individual o en petit grup.

Com es fa una exposició oral

 1. Fes un guió o esquema de tots els apartats que has d'exposar que et serveixi de pauta o de guia en el desplegament de l'exposició. Marca amb color les idees més rellevants o els apartats més importants que no pots deixar de dir o destaca'ls mitjançant alguna tipologia textual (negreta, cursiva...).

   
 2. Prepara materials auxiliars per a la teva exposició. Pot ajudar-te molt que facis algun mural, un cartell, una fotografia de certes dimensions, etc. per a presentar-lo com a suport. Parla amb el teu professor, i si tens una instal·lació i un material adequat a la sala on has d'exposar (equip informàtic, canó...), pots preparar un PowerPoint amb les idees resumides, bàsiques, d'allò que vols explicar. Si no et vols limitar només al clàssic PowerPoint, a internet pots trobar moltes aplicacions senzilles i gratuïtes (slideshows) per a fer presentacions fotogràfiques i de diapositives, com ara SlideShare, Myplick, authorSTREAM. I també pots utilitzar l'Animoto per a fer vídeos curts amb uns efectes espectaculars.

   
 3. Assaja l'exposició a casa; serà bo que algú proper a tu (pares, familiars, germans o amics) t'escolti prèviament.

   
 4. Fes la teva exposició oral sense presses, parlant a poc a poc. Fes-la a peu dret i procura de no mantenir-te absolutament estàtic o immòbil. Pots repartir material auxiliar que et serveixi d'ajuda a l'hora de comunicar el que vols explicar i convidar els oients a participar puntualment per tal d'implicar-los més en l'exposició.

   
PDF
Atenció
 • Que et vinguin uns certs nervis abans de fer una exposició oral és del tot normal. No t'hi amoïnis més del compte. El més important és saber combatre els nervis.
 • Una exposició oral no ha de ser mai una recitació memorística dels paràgrafs o frases que conformen el treball escrit.