Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és un treball escrit monogràfic o de recerca

El treball monogràfic és un estudi sobre un tema específic. Tracta d'un sol tema i té en compte diferents aspectes o punts de vista.

El treball de recerca són activitats, estructurades i orientades a la investigació d'un tema escollit i acotat.

Com es fa un treball escrit monogràfic o de recerca

 1. En primer lloc, has de formular una hipòtesi de treball, que vol dir que has de decidir en què vols que consisteixi el teu treball i com l'has d'organitzar.

   
 2. Si obtens la informació per mitjà d'internet, crea un arxiu en el teu ordinador i vés-hi copiant tots els textos (breus) que creus que et serviran.

   
 3. Si consultes bibliografia tradicional (llibres, revistes, diaris), és aconsellable marcar amb paperets adhesius les pàgines que contenen els fragments informatius que més t'interessen.

   
 4. Si el treball és de recerca, has de seleccionar molt bé els col·lectius als quals passaràs les enquestes i els establiments o les institucions que visitaràs.

   
 5. El treball ha de seguir l'estructura següent: índex, introducció, cos del treball, conclusions, opinió personal i bibliografia.

   
 6. La presentació és important. Escriu el treball amb l'ordinador i inclou-hi un bon nombre d'il·lustracions. Fes servir diferents tipus de lletra i numera els apartats i les pàgines.

   
PDF
Atenció
 • Has de saber si es tracta d'un treball amb un guió predeterminat que et proposen els teus professors o si es tracta d'un treball amb un guió obert.
 • Has de tenir molt present l'àrea, la matèria o l'àmbit en què s'ha de centrar el contingut del treball. Pot ser d'una sola disciplina o interdisciplinari.
 • Un treball mai no ha de ser una còpia íntegra i exclusiva d'alguns apartats que trobis en altres llibres o materials. No copiïs textualment, doncs, retalls d'informació que obtinguis d'altres llocs. Has de redactar amb paraules teves el que expliquen els textos o la informació que s'hi recull.