Tècniques de treball

Biblioteca digital

 
 

Què és cercar informació

La cerca d'informació consisteix a explorar i analitzar els diferents mitjans d'informació (documents, entitats, persones, etc.) per tal d'obtenir dades que siguin rellevants per a un treball.

Cercar informació

Com se cerca informació a internet

 1. Avui dia, internet representa una font d’informació en què pots trobar pràcticament qualsevol cosa. Abans de fer una cerca a internet, escull el tipus de cercador que faràs servir: Google, YouTube, cercador temàtic, biblioteca virtual, etc.

   
 2. La cerca per paraules clau és una de les més utilitzades. En aquest cas, concreta les paraules que vols cercar i escriu-les en la casella de cerca; per exemple: guerra civil.

   
 3. Un dels procediments que pots fer servir per a optimitzar la cerca és l'ús de les cometes, que obliga el cercador a buscar les paraules contingudes entre les cometes en l'ordre especificat; per exemple: ”guerra civil”.

   
 4. Per tal de precisar encara més els resultats, pots recórrer a l'anomenada cerca avançada. Es tracta d'una opció que et permet reduir la llista de pàgines amb l'ajuda d'uns paràmetres que fan que la cerca sigui molt més restrictiva.

   
 5. Els cercadors també fan servir diferents operadors lògics, anomenats booleans, que et permeten concretar més la cerca. Aquí tens una selecció dels operadors booleans més utilitzats:

  • AND: fa cercar totes les paraules escrites en la casella de cerca; per exemple, si escrius immigració AND Catalunya, cercarà tots els documents que incloguin les dues paraules clau.
  • OR: fa cercar qualsevol de les paraules escrites en la casella de cerca; per exemple, si escrius Roma OR París seleccionarà els documents que continguin la paraula Roma i també seleccionarà documents amb la paraula París.
  • NOT: fa cercar totes les paraules de la casella de cerca, excepte la paraula precedida per NOT; per exemple, si escrius mamífers NOT aquàtics, cercarà tots els documents que continguin la paraula mamífers però que no continguin la paraula aquàtics.

   
 6. A més dels operadors lògics, també pots fer servir els comodins si no recordes alguna paraula. En el cercador Google, s'utilitza l'asterisc (*) per a substituir les paraules desconegudes; per exemple:, si escrius all i *, seleccionarà pàgines que continguin l'expressió all i oli.

   
 7. Definició d'acrònims: alguns cercadors tenen la capacitat de definir acrònims, és a dir, les sigles d'una paraula. El Google fa servir per a aquesta tasca la funció define:; per exemple, si escrius Define: ADN, mostrarà les paraules que formen l'acrònim.

   
 8. Si vols ampliar molt més la cerca d'informació, pots fer servir els cercadors temàtics, que són cercadors especialitzats en diferents temàtiques i que permeten fer una cerca molt més completa.

   
 9. Selecciona la informació en funció dels objectius de la teva investigació. Sempre que trobis continguts d'interès, pregunta't si són o no són rellevants per al teu treball.

   
 10. Intenta contrastar la informació que has trobat amb altres fonts per tal d'assegurar-ne la veracitat. Prescindeix de tota informació que no provingui d'una font que sigui fiable.

   
 11. Prepara el material de suport per a buidar la informació recollida (carpetes de l'ordinador, fitxes, llibreta, etc.).

   

Altres recursos de cerca d'internet

 1. Els xats temàtics et permeten estar en contacte amb diferents usuaris mitjançant un xat especialitzat. Tot i que no sempre són del tot efectius, segons el tema que vulguis cercar són un recurs que et pot ajudar.

   
 2. Els fòrums són espais virtuals de discussió de diferents temes mitjançant missatges que altres usuaris poden respondre. Pots consultar, per exemple, els fòrums següents: Racó Català, fbcatala.com, Mecanoscrit, Multiforos.es.

   
 3. Les biblioteques virtuals ofereixen a internet un gran volum d'informació de consulta oberta. El fet de poder consultar el catàleg en línia facilita la planificació de la cerca bibliogràfica a les biblioteques físiques. Pots consultar, per exemple, les biblioteques virtuals següents: biblioteca virtual Joan Lluís Vives, biblioteca virtual de la UOC, biblioteca virtual Miguel de Cervantes, biblioteca virtual universal.

   
PDF
Atenció
 • Moltes vegades la informació penjada a internet no és fiable o és errònia. Per aquest motiu, cal que tinguis clar qui publica la informació en qüestió, ja que, per exemple, no és el mateix extreure informació d'una pàgina oficial d'un organisme conegut que extreure-la d’un bloc personal.